Vertrouwenspersoon

Het bestuur en de leden van KV Klimop hechten veel waarde aan een professionele sportcultuur binnen de vereniging. Eén van de voorwaarden voor deze professionele sportcultuur is een veilig sportklimaat. Om dit te bewerkstelligen hebben wij een reglement vertrouwenspersoon. In dit reglement staan de regionale/nationale vertrouwenspersonen vermeld.

Binnen onze vereniging zijn natuurlijk ook vertrouwenspersonen actief. Dit zijn: Hannie Wilmsen, Meike Frieling en Melanie Vink. Zij volgen in mei 2018 een training tot vertrouwenspersoon. Deze training wordt aangeboden door de gemeente Berg en Dal. In het clubhuis kun je zien op welke manieren de vertrouwenspersonen te bereiken zijn.

Reglement Vertrouwenspersoon Klimop Leuth Kekerdom juni 2014