Positief coachen

Uit: De Rozet november 2013

Sportief gedrag, daar doe je toch aan mee?

Drie jaar geleden, 2011,  konden verenigingen binnen de Gemeente Ubbergen de voorstelling ‘Wel Winnen hé!’ bezoeken in de Vriendenkring in Leuth.

Door een werkgroep is, in samenwerking met én gefinancierd door de Gemeente Ubbergen, dit programma in gang gezet. Vrijwel iedereen nam vanuit de voorstelling mee dat niet winnen belangrijk was, maar vooral het plezier in sport en spel, het respect hebben voor elkaar. Of je nu voetbalt, korfbalt, volleybalt, atletiek beoefent of paardrijdt, het maakt allemaal niets uit. Je doet het met meer plezier wanneer er op een positieve manier wordt gecoacht en begeleid. Zelfs op school en thuis is het van belang: waarom de focus op dat ene vijfje op je rapport terwijl er zoveel andere mooie cijfers op je rapport prijken???……..Kortom het was een les voor ons allemaal.

Grootse plannen hadden we met een aantal verenigingen, dat goede gevoel moest vastgehouden worden.. maar in de waan van de dag verdwenen er toch wat plannen in de la…

Totdat we vorig jaar  opgeschrikt werden door het overlijden van de grensrechter tijdens een partijtje voetbal van een B-elftal. Hoe kan zoiets gebeuren? Allerlei vragen werden gesteld, kranten stonden er vol van. Een ding was duidelijk: zoiets mag nooit meer gebeuren……

En toch: bijna wekelijks worden er wedstrijden gestaakt, wordt mensen letterlijk en figuurlijk pijn gedaan in elke tak van sport, in elke regio, als vrijwilliger en als professional. Waarom?

Och, maar zoiets gebeurt toch niet hier?????????

Het zal je als vereniging maar gebeuren!!!!!!

Samen met Bureau Koerseigen en de Gemeente Ubbergen is een aantal verenigingen, VVLK, SVO voetbal en korfbal, BVC en Klimop op zoek gegaan naar gemeenschappelijke waarden en kaders, met betrekking tot omgangsvormen in de sport. Welke omgangsvormen gelden binnen de verenigingen? Hoe ontwikkel je uitvoeringsdiscipline en een aanspreekcultuur? Welke interventies passen bij de verenigingen om gezamenlijk met leden, ouders, trainers en scheidsrechters invulling te geven aan een sfeer waarin sportiviteit en respect voorop staan? De aanpak richtte zich specifiek op de bestuurders van de sportverenigingen. De grondgedachte is namelijk dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen ze sterkere en veiligere verenigingen creëren. Professionele ontwikkeling en groei van bestuurders leidt tot krachtigere verenigingen, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met de geldende omgangsvormen.

Wij, deelnemers aan het traject Omgangsvormen in de Sport,  hebben uitgebreid stil gestaan bij welke omgangsvormen zij belangrijk vinden voor hun verenigingen en hoe zij hier sturing aan kunnen geven. Na afloop hebben we de omgangsvormen vastgesteld en hebben we handvatten gekregen om hier in de praktijk invulling aan te geven en een veiligere vereniging te creëren.

Op dit moment wordt door de trainer van bureau Koerseigen, Daniël Klijn, elke deelnemende vereniging bezocht. Gezamenlijk (vrijwilligers, bestuurders, trainers, ouders etc.) worden er omgangsvormen voor de verenigingen opgesteld. Op die manier wordt binnen de vereniging direct gewerkt aan betrokkenheid bij en draagvlak voor het onderwerp. Er is tijdens deze avond op de vereniging ook ruimte voor discussie over het realiseren van een aanspreekcultuur.

Op 10 december wordt het traject afgesloten met een terugkom moment. We besteden aandacht aan adviezen de opgedane kennis en ervaring toe gepast kan worden. De verenigingen krijgen feedback, tips en adviezen.

Een waardevol project dat de verschillen, maar ook de overeenkomsten, van elke vereniging duidelijk maakt. Wat ons als bestuurders van verenigingen bindt is dat we samen ons bewust proberen te zijn wat er leeft binnen, maar ook buiten de vereniging en hierop zoveel mogelijk proberen in te spelen.

Ons uiteindelijke doel blijft dat er veilig en met respect kan worden gesport op welk niveau dan ook!!!

Wij hebben onze schouders eronder gezet! Laat het een olievlek zijn.

Meer informatie: annelieszegers@gmail.com

Bestuurders deelnemende verenigingen SVO, VVLK, BVC en Klimop.