Masterplan Arbitrage

Een aantal jaren geleden is Klimop gestart met het masterplan arbitrage. U begrijpt het misschien al: uit nood geboren. De vereniging kon niet aan de wens en de eis voor voldoende scheidsrechters voldoen.

Een aantal leden heeft een plan opgesteld, deels samen met het KNKV, om in elk geval in de behoefte van voldoende scheidsrechters te voorzien.

Ambitieus is men gestart met het stapsgewijs opleiden van veelal spelende – jonge –leden. Afhankelijk van leeftijd, ervaring en de persoonlijk gestelde doelen werden verschillende niveaus bereikt, waardoor een aantal jaren in de  eigen behoefte kon worden voorzien.

In 2014 is een tweede groep leden gestart, er vallen ook wel eens leden weg die andere taken gaan uitvoeren of naar elders gaan verhuizen. Belangrijk om als scheidsrechter te kunnen optreden in een wedstrijd is de veilige leeromgeving. De cursisten worden na een theoretisch deel dat door onze eigen coaches wordt verzorgd, in de praktijk door in elk geval één coach begeleid in hun leertraject. Wanneer voldoende ervaring is opgedaan wordt het examen voor hen aangevraagd. Tot nu toe zijn alle cursisten, die spelenderwijs door de ervaringsfase zijn heengegaan, voor een diploma geslaagd.

Wanneer met een volgende training wordt gestart is op dit moment nog niet duidelijk. Streven is wel om steeds een voldoende aanbod te hebben.

Twee verenigingsleden worden inmiddels opgeleid tot bondsscheidsrechter, een doel dat kon worden behaald omdat de basis bij onze eigen vereniging is gelegd.

Naast een voldoende aanbod van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden is het nog van belang om te vermelden dat het volgen van een scheidsrechtersopleiding ook het begrip  voor die scheidsrechter die een wedstrijd leidt wordt vergroot. Een mooi effect dat van onschatbare waarde is om wedstrijden tot een goed einde te brengen, als speler en als scheids.